6 cách pha màu môi đơn giản dễ hiểu từ 3 màu chính

Cách pha màu môi dcpx hoa bé

Với 6 cách pha màu môi cơ bản, đơn giản, dễ hiểu được chia sẻ chia tiết trong bài viết này sẽ giúp bạn chủ động trong việc pha màu môi khi làm cho khách. Chỉ với 3 màu chính, chủ đạo mà chắc chắn ai cũng có khi mới vào nghề thì bạn sẽ […]